Συγχρονισμός enFact με το Google Drive

Συγχρονίστε τα έγγραφα enFact με το Google Drive

Συγχρονισμός εγγράφων με το Google Drive

Ο λογαριασμός σας στο onTimo μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό σας στο Google Drive. Το onTimo συγχρονίζει αυτόματα όλα τα έγγραφα από όλα τα αρχεία στα οποία έχετε πρόσβαση με το Google Drive στο φάκελο "onTimo" στην ενότητα "Εφαρμογές". Τα αρχεία συγχρονίζονται σε μορφή PDF καθώς και σε μορφή UBL ή E-FFF, καθιστώντας εύκολη την ανταλλαγή αρχείων UBL με τους πελάτες σας. Αυτά τα αρχεία UBL μπορούν να εισαχθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε λογιστικό πακέτο για περαιτέρω επεξεργασία.

Όταν εγκαθιστάτε επίσης την εφαρμογή Google Drive στον υπολογιστή σας, το Google Drive συγχρονίζει έναν τοπικό φάκελο στον υπολογιστή σας με τα διαδικτυακά αρχεία, έτσι ώστε τα αρχεία UBL να συγχρονίζονται επίσης απευθείας στον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε λήψη των εγγράφων στο διαδίκτυο μέσω του Google Drive, αλλά είναι αμέσως στον υπολογιστή σας.

onTimo.cy Το για λογιστές είναι το τέλειο εργαλείο για την ψηφιοποίηση της ανταλλαγής εγγράφων με τους πελάτες σας!

Χρησιμοποιήστε το δικό σας αξιόπιστο πακέτο λογιστικής, αλλά ελαχιστοποιήστε τη μη αυτόματη εισαγωγή μέσω της συνεργασίας με τον πελάτη σας μέσω του onTimo. Τα τιμολόγιά του που δημιουργήθηκαν με το onTimo είναι εύκολο να μεταφερθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ!
server room