Συγχρονισμός με το Google Drive

Συγχρονισμός εγγράφων με το Google Drive

Συγχρονίστε έγγραφα με το Google Drive

Ο λογαριασμός λογιστή σας στο onTimo μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό σας στο Google Drive. Το onTimo συγχρονίζει αυτόματα όλα τα έγγραφα από όλα τα αρχεία στα οποία έχετε πρόσβαση με το Google Drive σας στο φάκελο "onTimo" στην περιοχή "Εφαρμογές". Τα αρχεία συγχρονίζονται σε μορφή PDF καθώς και σε μορφή UBL xml, καθιστώντας εύκολη την ανταλλαγή αρχείων UBL με τους πελάτες σας. Αυτά τα αρχεία UBL μπορούν να εισαχθούν σχεδόν σε οποιοδήποτε λογιστικό πακέτο για περαιτέρω επεξεργασία. Όταν εγκαθιστάτε επίσης την εφαρμογή Google Drive στον υπολογιστή σας, το Google Drive συγχρονίζει έναν τοπικό φάκελο στον υπολογιστή σας με τα ηλεκτρονικά αρχεία, έτσι ώστε τα αρχεία UBL να συγχρονίζονται πραγματικά απευθείας στον υπολογιστή σας. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε λήψη των εγγράφων στο διαδίκτυο μέσω του Google Drive, αλλά αποθηκεύονται αμέσως στον υπολογιστή σας.

onTimo.cy Το για λογιστές είναι το τέλειο εργαλείο για την ψηφιοποίηση της ανταλλαγής εγγράφων με τους πελάτες σας!

Χρησιμοποιήστε το δικό σας αξιόπιστο πακέτο λογιστικής, αλλά ελαχιστοποιήστε τη μη αυτόματη εισαγωγή μέσω της συνεργασίας με τον πελάτη σας μέσω του onTimo. Τα τιμολόγιά του που δημιουργήθηκαν με το onTimo είναι εύκολο να μεταφερθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ!
server room