Τι είναι το PEPPOL;

Το PEPPOL είναι δίκτυο, οργανωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων (ηλεκτρονικά τιμολόγια). Το onTimo μετατρέπει αυτόματα το τιμολόγιό σας σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο που μπορεί να αποσταλεί μέσω του δικτύου PEPPOL.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης με το PEPPOL;

Η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων απλοποιεί την επεξεργασία αυτών των εγγράφων. Ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί εύκολα να μετατραπεί για επεξεργασία με το εργαλείο λογισμικού τιμολόγησης. Συχνότερα, οι κυβερνητικοί φορείς απαιτούν να τους αποστέλλονται τιμολόγια χρησιμοποιώντας το PEPPOL: με το onTimo, αυτό γίνεται αβίαστα.

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση με την PEPPOL;

Η εγγραφή στο δίκτυο PEPPOL είναι δωρεάν και βασίζεται στο μητρώο της εταιρείας σας ή στο ΑΦΜ. Το τιμολόγιό σας μετατρέπεται αυτόματα στη μορφή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αποστέλλεται στο δίκτυο με ένα μόνο κλικ. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε τιμολόγια μέσω PEPPOL: αυτά εισάγονται αυτόματα και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο onTimo.