Τι είναι το OneDrive;

Το OneDrive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού δεδομένων, που δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται η Microsoft. Χρησιμοποιήστε το OneDrive για αποθήκευση εγγράφων στο cloud και κοινή χρήση αρχείων από το onTimo.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης με το OneDrive;

Όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε στο onTimo, αποθηκεύονται και αποθηκεύονται στο περιβάλλον σας onTimo. Εάν θέλετε να τα αποθηκεύσετε σε μια δεύτερη τοποθεσία, μπορούν επίσης να συγχρονιστούν με το δικό σας OneDrive για να τα αποθηκεύσετε και σε αυτήν την πλατφόρμα.

Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση με το OneDrive;

Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας OneDrive στο onTimo. Τα έγγραφα που δημιουργούνται στο onTimo θα αποθηκευτούν στην πλατφόρμα αλλά και θα προωθηθούν αυτόματα στο περιβάλλον OneDrive όπου θα αποθηκευτούν ως αρχείο PDF και UBL (π.χ. σε περίπτωση τιμολογίων).