Τι είναι το Google Drive;

Το Google Drive είναι μια υπηρεσία της Google για αποθήκευση και συγχρονισμό δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το Google Drive για αποθήκευση εγγράφων στο cloud και κοινή χρήση αρχείων από το onTimo.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενοποίησης με το Google Drive;

Όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε στο onTimo, αποθηκεύονται και αποθηκεύονται στο περιβάλλον σας onTimo. Εάν θέλετε να τα αποθηκεύσετε σε μια δεύτερη τοποθεσία, μπορούν επίσης να συγχρονιστούν με το δικό σας Google Drive για να τα αποθηκεύσετε και σε αυτήν την πλατφόρμα.

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση με το Google Drive;

Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Google Drive στο onTimo. Τα έγγραφα που δημιουργούνται στο onTimo θα αποθηκευτούν στην πλατφόρμα αλλά και θα προωθηθούν αυτόματα στο περιβάλλον σας στο Google Drive όπου θα αποθηκευτούν ως αρχείο PDF και UBL (π.χ. σε περίπτωση τιμολογίων).