Διαχείριση χρηστών

Πολλαπλοί χρήστες με δικά τους δικαιώματα πρόσβασης

Διαχείριση χρηστών

Δημιουργήστε έναν απεριόριστο αριθμό χρηστών onTimo στην εταιρεία σας, ώστε όποιος χρειάζεται πρόσβαση, να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δικό του λογαριασμό. Η συνεργασία δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη!
Διαχείριση χρηστών
Προσδιορίστε το επίπεδο πρόσβασης

Προσδιορίστε το επίπεδο πρόσβασης

Εσείς καθορίζετε μόνοι σας σε ποιες μονάδες onTimo έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Η επισκόπηση των πελατών και των προϊόντων είναι από προεπιλογή ορατή και προσβάσιμη για κάθε χρήστη.

Συνεργαστείτε οπουδήποτε

Το onTimo συγχρονίζεται συνεχώς, μεταξύ όλων των χρηστών και σε οποιαδήποτε συσκευή. Εργάζεστε μαζί σε πραγματικό χρόνο και μοιράζεστε πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Ενεργοποιήστε τις εργασίες για να δείτε ποιες είναι οι ανοιχτές προς εκτέλεση που πρέπει να παρακολουθούνται σε επίπεδο εταιρείας.
Συνεργαστείτε οπουδήποτε
Συνδεθείτε με τον Λογιστή σας

Συνδεθείτε με τον Λογιστή σας

Εάν θέλετε, μπορείτε να παρέχετε στον λογιστή σας άμεση πρόσβαση στο περιβάλλον σας onTimo. Στη συνέχεια θα του δοθεί ο ρόλος του εξωτερικού χρήστη στον οργανισμό σας. Μια τέτοια πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν!

Είστε έτοιμοι να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά ?!

Δημιουργήστε τώρα το λογαριασμό σας, καταχωρίστε τις υποχρεωτικές πληροφορίες που θέλετε να δείτε στα τιμολόγιά σας και δημιουργήστε το πρώτο σας τιμολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά! Οι πρώτες 14 ημέρες είναι δωρεάν και χωρίς υποχρέωση, ώστε να μπορείτε να γνωρί

Ξεκινήστε την δωρεάν δοκιμή σας!
server room