Συνημμένα

Προσθέστε τα δικά σας αρχεία στο onTimo

Συνημμένα σε φύλλα και έγγραφα

Στο onTimo μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας συνημμένα σε λειτουργίες και έγγραφα. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να εισαγάγετε φωτογραφίες ή συμβόλαια σε ένα αρχείο πελάτη ή μια τεχνική περιγραφή σε μια προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνετε τις πληροφορίες σας σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα.

Είστε έτοιμοι να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά ?!

Δημιουργήστε τώρα το λογαριασμό σας, καταχωρίστε τις υποχρεωτικές πληροφορίες που θέλετε να δείτε στα τιμολόγιά σας και δημιουργήστε το πρώτο σας τιμολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά! Οι πρώτες 14 ημέρες είναι δωρεάν και χωρίς υποχρέωση, ώστε να μπορείτε να γνωρί

Ξεκινήστε την δωρεάν δοκιμή σας!
server room